Thời gian học cho các lớp nhà trẻ trong ngày

THỜI GIAN HỌC CHO CÁC LỚP NHÀ TRẺ TRONG NGÀY

Thời gian hoạt động trong 01 ngày:  Từ thứ 2 đến thứ 7

Thời gian

Thời lượng

Hoạt động trong ngày

6h45’ – 8h0075 phút“Đón trẻ – Ăn sáng, Trò chuyện – Thể dục sáng: theo Chủ đề:……….
8h00 – 8h30’30 phútHoạt động học
(theo chương trình Bộ GDĐT)
8h30’ – 9h20’50 phút – HĐ ngoài trời
 – HĐ góc
9h20’ – 10h10’50 phút – HĐ ngoại khóa
– Kỹ năng sống
10h10’ – 11h0050 phútĂn bữa chính (theo thực đơn hàng tuần)
11h00 – 14h00’180 phút – Vệ sinh; – Ngủ trưa
14h30’ – 15h00’60 phút – Ăn bữa phụ; – vệ sinh cá nhân
15h00’ – 15h30’30 phútHĐ học năng khiếu
15h30’ – 15h50’20 phútNêu gương trong lớp, cấm cờ….
15h50’ – 16h30’40 phútRèn luyện chữ
(01 buổi học, 01 buổi rèn chữ)
16h30’ – 17h0030 phútChơi tự do, giới thiệu bài học ngày hôm sau, trả trẻ (sau 16h 40 hướng dẫn toàn bộ trẻ xuống sảnh)