Đăng Ký Nhập Học

Tại văn phòng nhà trường để chờ xếp lớp phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm riêng của từng trẻ

 1. Bé đến độ tuổi quy định từ 17 tháng tuổi trở lên.

   – Giấy khai sinh( Bản sao )

   – Hộ khẩu thường trú hiện tại

   – Đơn xin nhập học (Theo mẫu của nhà trường)

   – Đăng ký những người đón trẻ (Theo mẫu của nhà trường)

 2. Nhập học theo đúng độ tuổi:

   – Nhà trẻ: từ 17 tháng  đến 36 tháng tuổi.

   – Lớp Mầm: từ 36 tháng  đến 47 tháng tuổi.

   – Lớp Chồi: từ 48 tháng  đến 60 tháng tuổi.

   – Lớp Lá: từ 61 tháng  đến 72 tháng tuổi.