Thời gian học cho các lớp mẫu giáo trong ngày

THỜI GIAN HỌC CHO CÁC LỚP MẪU GIÁO TRONG NGÀY

Thời gian hoạt động trong 01 ngày:  Từ thứ 2 đến thứ 7

Thời gian Thời lượngHoạt động trong ngày
6h45’ – 8h0075 phút“Đón trẻ – Ăn sáng, Trò chuyện – Thể dục sáng: theo Chủ đề:……….
8h00 – 8h30’30 phútHoạt động học
(theo chương trình Bộ GDĐT)
8h30’ – 9h20’50 phút – HĐ ngoài trời
 – HĐ góc
9h20’ – 10h10’50 phút – HĐ ngoại khóa
– Kỹ năng sống
10h10’ – 11h0050 phútĂn bữa chính (theo thực đơn hàng tuần)
11h00 – 13h30’150 phút – Vệ sinh; – Ngủ trưa
13h30’ – 14h30’60 phút – Ăn bữa phụ; – vệ sinh cá nhân
14h30’ – 15h00’30 phútHĐ học năng khiếu
15h00’ – 15h20’20 phútNêu gương trong lớp, cấm cờ….
15h20’ – 16h20’60 phútRèn luyện chữ
(01 buổi học, 01 buổi rèn chữ)
16h20’ – 17h0040 phútChơi tự do, giới thiệu bài học ngày hôm sau, trả trẻ (sau 16h 40 hướng dẫn toàn bộ trẻ xuống sảnh)