Hệ Thống Camera Của Trường

Toàn trường có 96 camera được trang bị từ cổng đến lớp học, sân chơi, nhà vệ sinh, khu bếp, tất cả các hành lang….

1. Phụ huynh được xem các con. 

   – Phòng học

   – Khu vệ sinh của bé

   – Chỗ bé ăn.

   – Khu chơi, hồ bơi…

2. Số lượng máy được xem trên mỗi bé: 02 máy

    – Trên điện thoại.

    – Trên ipad.